Overføring av bilde til tekstil Overføring av bilde til tekstil

  06.11.2023 Kl.19:54
Av Jorunn Apeland
Torsdag 9.november kl 1900 er temaet 
Overføring av bilde til tekstil

Dette er en enkel og rimelig måte å overføre bilder til tekstil uten bruk av PC.

Bruksanvisning og veiledning finner vi på http://www.lille-gitte.no/rammelim

Gitte Skjønberg hadde et temamøte for oss om dette temaet for mange år siden. Vi tar dette opp igjen og tester ut.

Velkommen til Jahren gamle skole, Kirkeveien 151= samme skolegård som Riddersand Barneskole i Fetsund.

Alle hjertelig velkommen.Utlodning og enkel bevertning